Cross Border “Fireshield” The construction of the Territorial Fire Stacion in Gradec, Vrapçisht Municipality.

Cross Border Fireshield-Coordination meeting

Takim i mbajtur në kuadër të projektit “Fireshield”

PROJEKTI FIRESHIELD FINANCUAR NGA FONDET E BE

Caritasi i Shqipërisë së Jugut, ka siguruar një makinë, e cila do të shërbejë për realizimin e fushatave ndërgjegjësuese në zonat rurale