Fireshield

The contract for the purchase of a fire truck in Bogovina is signed

Meeting with the Ministry of Defense of North Macedonia.

Fireshield

CROSS BORDER FIRESHIELD-Monitoring meeting in Vrapciste

Cross Border Fireshield-Coordination meeting

Takim i mbajtur në kuadër të projektit “Fireshield”

PROJEKTI FIRESHIELD FINANCUAR NGA FONDET E BE

Caritasi i Shqipërisë së Jugut, ka siguruar një makinë, e cila do të shërbejë për realizimin e fushatave ndërgjegjësuese në zonat rurale

Ka filluar në muajin shkurt projekti Cross border “Fireshield”