Donacione

Ne besojmë që shoqëria mund dhe duhet të luajë një rol vendimtar në luftën kundër varfërisë dhe përjashtimit social. Për realizimin e programeve që synojnë këtë, Caritas Jug kërkon mbështetje nga individë, biznese, fondacione bamirësie ose agjensi qeveritare.
Këto fonde shkojnë në mbështetje të:

BANCA INTESA SAN PAOLO ALBANIA

Nr. i llogarisë në Lek: 71019930902
IBAN AL: AL662083103700000

Nr. i llogarisë në Euro: 71019930903
IBAN EUR: AL3920831037

Swift Code: USALALTRELB