Vullnetariati

Një forcë e madhe për programet që Caritasi i Shqipërisë së Jugut zhvillon, janë vullnetarët. Por, të ndërgjegjshëm që të bësh vullnetariat në Caritas nuk është thjesht të kalosh kohën e lirë, por është të dhurosh kohë, energji, aftësi dhe mbi të gjitha dashurinë që falas Jezusi na ka dhënë (Falas keni marrë, falas edhe jepni, ….) Caritas me anë të disa programeve mundëson trajnime për vullnetarë Caritas, të cilët sipas mundësive mund të inserohen të ofrojnë shërbimin e tyre, në aktivitetet e ndryshme që Caritas zhvillon.

  • Ku mund të bëj vullnetariat?

Fushat ku mund të dhuroni kontributin tuaj si vullnetar janë të ndryshme:

  • Në animacion në qendra ditore
  • Shërbime në familje të varfëra
  • Shërbime tek të moshuar
  • Aktivitete me persona me PAK