Nis fushata ndërgjegjësuese për mbrojtjen nga zjarri në Komunen Bogovinë

Nis fushata ndërgjegjësuese për mbrojtjen nga zjarri në Komunen Bogovinë